La Tradition

La Tradicio

“Mantenir i transmetre és una llei divina! una llei de la vida sorgint de nostre cor!
Cantar el goigs i cantar la Regina és cantar l’Esperança i viure dins l’Amor”

(Maintenir et transmettre est une loi divine! une loi de la vie sortant de notre coeur!
Chanter les “goigs” et chanter la “Regina” c’est chanter l’Espérance et vivre dans l’Amour)

Enric Garrigue (24/2/1982)

Retour en haut